Αρχική σελίδα
      

Ασκήσεις

Αυτή η σελίδα περιέχει ασκήσεις του μαθήματος. Προσοχή! Οι ασκήσεις αυτές είναι για εξάσκησή σας. Μη συμπεράνετε ότι η τελική εξέταση θα βασίζεται σε αυτές ως προς την κατανομή ύλης ή το περιεχόμενο.


Λυμένες ασκήσεις μοντελοποίησης για εξάσκηση.


Ενδεικτικές ασκήσεις παλαιότερης εξέτασης.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις σε μορφή Προόδου Ασκήσεων (ΠΑ), η οποίες θα είναι για προαιρετική επίλυση στο σπίτι και για παράδοση/ διόρθωση.

Οι ασκήσεις που βρίσκονται εδώ, σε μορφή προόδου ασκήσεων (ΠΑ), είναι για προαιρετική επίλυση στο σπίτι και για παράδοση/ διόρθωση. Κάθε ΠΑ περιλαμβάνει ασκήσεις εκ των οποίων οι 3 πρώτες θα πρέπει να παραδοθούν. Εάν παραδοθούν και οι υπόλοιπες ασκήσεις θα ληφθεί υπόψη στην τελική βαθμολογία.

- Θα πρέπει να επιλυθούν και να παραδοθούν με βάση το εξής πρόγραμμα:

α/α

Ενότητα

Ημερομηνία παράδοσης

ΠΑ1

έως και 09-04-2023

ΠΑ2

έως και 25-04-2023

ΠΑ3

έως και 19-05-2023

ΠΑ4

έως και 10-06-2023

 


 

 

Η επίλυση των ασκήσεων μπορεί να γίνει και αναλυτικά/ γραφικά, όμως η χρήση Matlab/ Simulink επιταχύνει την επίλυση κατά πολύ! Εάν δεν γνωρίζετε το Matlab/ Simulink, κατεβάστε το εγχειρίδιο που είναι διαθέσιμο στα Εργαλεία.

Η παράδοση πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά ως εξής:
Αρχικά, φτιάξτε έναν φάκελο (folder) στον υπολογιστή σας, στον οποίο θα βάλετε μέσα τα pdf αρχεία των ασκήσεών σας. Τον φάκελο αυτό ονομάστε τον με το ονοματεπώνυμό σας, γράφοντας πρώτα το επίθετο και μετά το όνομα, με ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. Νταβλιάκος Ιωάννης). Τα pdf αρχεία ονομάστε τα όπως θέλετε (καλό είναι, να είναι κατανοητό σε ποια άσκηση αναφέρεστε, π.χ. Άσκηση-1). Στη συνέχεια, όταν θα πατήσετε τον σύνδεσμο της κάθε ΠΑ (βλ. σελίδες Helios) θα κάνετε drag and drop όλο τον φάκελο στο παραθυράκι που θα σας εμφανίσει και θα πατήσετε upload (για περισσότερα βλ. στο Helios).

Οι λύσεις των ασκήσεων πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά pdf αρχεία. Εάν τις έχετε σε χειρόγραφη μορφή, τότε θα πρέπει να τις σαρώσετε (σκανάρετε) ή να τις βγάλετε φωτογραφία πολύ καλής ποιότητας και να τις στείλετε ως pdf αρχείο. Εάν η ποιότητα δεν είναι ικανοποιητική, οι λύσεις σας δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παράδοση των ασκήσεων, μαζί με την εργαστηριακή άσκηση, θα ληφθεί θετικά υπόψη στην τελική βαθμολογία του μαθήματος με προσθήκη στον τελικό βαθμό έως και μία μονάδα.

        
Διαχειριστής