Αρχική σελίδα
      

Mάθημα

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις παραδόσεις του μαθήματος όπως έγιναν το ακαδημαΐκό έτος 2012-2013.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα, απαιτείται να έχετε εγκαταστήσει το QuickTime for OSX ή το QuickTime for Windows της Apple (προσοχή: για Windows χρησιμοποιήστε την έκδοση 7.7.6 ή την 7.76.80.95 και για OSX την έκδοση 10.1).

Επιπλέον, για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτείται ο browser Safari, τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Π.χ. βλ. εδώ.

Σημαντική σημείωση:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα βίντεο των μαθημάτων μπορούν να τα παρακολουθήσουν μόνο όσοι διαθέτουν Mac OS X ή iOS. Όσοι δεν τα διαθέτουν αυτά μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από τις σελίδες του mycourses.

Τα μαθήματα έχουν οργανωθεί με βάση τη διδακτική ώρα. Έτσι, σε κάθε ημέρα, εκτός από την πρώτη, αντιστοιχούν δύο βίντεο. Τα αρχεία για η/υ είναι της τάξης του 1 GB, επομένως ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσης, μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να αρχίσει το video. Ίσως είναι καλύτερο να περιμένετε μερικά λεπτά να κατέβει όλο το video και μετά να το παρακολουθήσετε. Η βιντεοσκόπηση είναι ερασιτεχνική και επομένως μπορεί να έχει κάποια προβλήματα.

Οι λήψεις έγιναν από τους Δρ. Φάνη Πλαγιαννάκο και τους ΥΔ κκ. Μιχάλη Μακροδημήτρη και Κώστα Νάνο. Η επεξεργασία του video και η δημιουργία του site έγιναν από τον καθ. Ε. Παπαδόπουλο.

Ελπίζουμε αυτό το υλικό να σας βοηθήσει στις επαναλήψεις ή αναπληρώσεις των μαθημάτων που για κάποιο λόγο δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε.

Ε. Παπαδόπουλος

Σημείωση 1. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καθηγητή Ε. Παπαδόπουλο.
Σημείωση 2. Τυχόν παρατηρήσεις, γνώμες, κ.λπ. μπορούν να αποσταλούν στο διδάσκοντα.
Σημείωση 3. Τα βίντεο γίνονται διαθέσιμα, αφού προηγουμένως παραδοθεί το αντίστοιχο μάθημα.

 

Παραδόσεις

13-02-25
Εισαγωγή

 

13-02-27 a
Συστήματα
13-02-27 b
Μοντέλα
13-03-01 a
Μετασχηματισμός Laplace
13-03-01 b
Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace
13-03-04 a
Μη Γραμμικά Συστήματα
13-03-04 b
Μοντελοποίηση Συστημάτων, Ηλεκτρικά Συστήματα
13-03-06 a
Μηχανικά Συστήματα
13-03-06 b
Μηχανικά & Υδραυλικά Συστήματα
13-03-08 a
Υδραυλικά Συστήματα
13-03-08 b
Θερμικά Συστήματα-Γραμμικοί Γράφοι
13-03-11 a
Κανονικό δένδρο
13-03-11 b
Κατάστρωση εξισώσεων κατάστασης
13-03-13 a
Συστήματα σε >1 ενεργειακές περιοχές
13-03-13 b
Συστήματα σε >1 ενεργειακές περιοχές
13-03-22 a
Δομικά Διαγράμματα
13-03-22 b
Συναρτήσεις Μεταφοράς συστημάτων κλειστού βρόχου
13-03-29 a
Συναρτήσεις Μεταφοράς συστημάτων κλειστού βρόχου

13-03-29 b
Χρονική Απόκριση 1ης & 2ης τάξης
Συμπλήρωση

13-04-01 a
Πόλοι & Μηδενιστές
13-04-01 b
Επίδραση πόλων στην απόκριση
13-04-03 a
Επίδραση μηδενιστών στην απόκριση & ευστάθεια
13-04-03 b
Routh-Hurwitz
13-04-08 a
Routh-Hurwitz & σχετική ευστάθεια
13-04-08 b
Σφάλματα στη Μόνιμη Κατάσταση
13-04-12 a
Βασικοί Νόμοι Ελέγχου (P)
13-04-12 b
Βασικοί Νόμοι Ελέγχου (PΙ, PD)
13-04-15 a
Βασικοί Νόμοι Ελέγχου (PD, PID)
13-04-15 b
Εναλλακτικοί Νόμοι Ελέγχου
13-04-19 a
Τόπος των Ριζών
13-04-19 b
Τόπος των Ριζών
13-04-22 a
Τόπος των Ριζών
13-04-22 b
Τόπος των Ριζών
13-04-24 a
Σχεδιασμός Κατευθυντών με Τόπο των Ριζών
13-04-24 b
Σχεδιασμός Κατευθυντών με Τόπο των Ριζών
13-05-13 a
Σχεδιασμός Κατευθυντών με Τόπο των Ριζών
13-05-13 b
Σχεδιασμός Κατευθυντών με Τόπο των Ριζών
13-05-15 a
Πεδίο της Συχνότητας
13-05-15 b
Nyquist & Bode
13-05-20 a
Στοιχειώδη Διαγράμματα Bode
13-05-20 b
Χάραξη Διαγραμμάτων Bode
13-05-22 a
Ευστάθεια κατά Nyquist
13-05-22 b
Ευστάθεια κατά Nyquist
13-05-27 a
Πολικά Διαγράμματα
13-05-27 b
Σχετική Ευστάθεια κατά Nyquist

13-05-29 a
Αντισταθμιστές
(Ένα μικρό τμήμα της διάλεξης δεν καταγράφηκε για τεχνικούς λόγους. Μπορείτε όμως να δείτε το πλήρες περιεχόμενο στον πίνακα λίγο μετά).


13-05-29 b
Σχεδιασμός Αντισταθμιστών
(Στο μάθημα, από παραδρομή δεν έγινε επαλληλία των διαγραμμάτων κέρδους των Gp και Gc. Το αποτέλεσμα πάντως είναι το σωστό.)


13-06-03 a
Σχεδιασμός Αντισταθμιστών στο Μιγαδικό Επίπεδο. Αντισταθμιστές Υψηλής Τάξης.
13-06-03 b
Σχεδιασμός Αντισταθμιστών με Απαλοιφή Πόλων-Μηδενιστών. Τοποθέτηση Πόλων

 

Τελευταία αλλαγή: 05 Ιουνίου 2013
Από τον Ε. Παπαδόπουλο

        
Διαχειριστής