Αρχική σελίδα
      

Ασκήσεις

Αυτή η σελίδα περιέχει λυμένες και άλυτες ασκήσεις του μαθήματος. Προσοχή! Οι ασκήσεις αυτές είναι για εξάσκησή σας. Μη συμπεράνετε ότι η τελική εξέταση θα βασίζεται σε αυτές ως προς την κατανομή ύλης ή το περιεχόμενο.


Α. Οι ασκήσεις που δίνονται σε μορφή Προόδου Ασκήσεων (ΠΑ), είναι για προαιρετική επίλυση στο σπίτι και για παράδοση/ διόρθωση.

- Θα πρέπει να επιλυθούν και να παραδοθούν με βάση το εξής πρόγραμμα:

α/α

Ενότητα

Ημερομηνία παράδοσης

ΠΑ1

έως και 20-03-2023

ΠΑ2

έως και 30-03-2023

ΠΑ3

έως και 27-04-2023

ΠΑ4

έως και 12-05-2023

ΠΑ5

έως και 31-05-2023

ΠΑ6

έως και 08-06-2023

 


 

 

 

* Το ερώτημα (γ) της άσκησης 2-2 απαιτεί γνώσεις της θεωρίας της Απόκρισης στο Πεδίο του Χρόνου, συνεπώς, μπορείτε να το παραδώσετε μαζί με τις ασκήσεις της ΠΑ4.

- Η παράδοση πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά ως εξής:
Αρχικά, φτιάξτε έναν φάκελο (folder) στον υπολογιστή σας, στον οποίο θα βάλετε μέσα τα pdf αρχεία των ασκήσεών σας. Τον φάκελο αυτό ονομάστε τον με το ονοματεπώνυμό σας, γράφοντας πρώτα το επίθετο και μετά το όνομα, με ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. Νταβλιάκος Ιωάννης). Τα pdf αρχεία ονομάστε τα όπως θέλετε (καλό είναι, να είναι κατανοητό σε ποια άσκηση αναφέρεστε, π.χ. Άσκηση-1-1). Στη συνέχεια, όταν θα πατήσετε τον σύνδεσμο της κάθε ΠΑ (βλ. σελίδες Helios) θα κάνετε drag and drop όλο τον φάκελο στο παραθυράκι που θα σας εμφανίσει και θα πατήσετε upload (για περισσότερα βλ. στο Helios).

Οι λύσεις των ασκήσεων πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά pdf αρχεία. Εάν τις έχετε σε χειρόγραφη μορφή, τότε θα πρέπει να τις σαρώσετε (σκανάρετε) ή να τις βγάλετε φωτογραφία πολύ καλής ποιότητας και να τις στείλετε ως pdf αρχείο. Εάν η ποιότητα δεν είναι ικανοποιητική, οι λύσεις σας δεν θα ληφθούν υπόψη.

- Επιτρέπεται η συνεργασία αλλά όχι η αντιγραφή.
- Αντιγραμμένες ασκήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Κάθε σπουδαστής(ρια) πρέπει να παραδώσει τις δικές του (της) λύσεις.
- Η παράδοση των ασκήσεων, μαζί με τις εργαστηριακές ασκήσεις θα ληφθεί θετικά υπόψη στην τελική βαθμολογία του μαθήματος με προσθήκη στον τελικό βαθμό έως και μία μονάδα.


Β. Οι επόμενες λυμένες και άλυτες ασκήσεις είναι για εξάσκησή σας.

  Aσκήσεις σε format Α4
  Aσκήσεις σε μικρό format


Γ. Tα επόμενα δύο αρχεία περιλαμβάνουν ασκήσεις λυμένες αναλυτικά και με χρήση MATLAB-Simulink. Mπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για εξάσκηση στο MATLAB.

  Kύκλωμα RC
  Kύκλωμα RLC

Δ. Για εξάσκησή σας, μπορείτε να κατεβάσετε παραδείγματα παλαιότερων θεμάτων.

  Σεπτέμβριος 2006
  Ιούλιος 2008
  Ιούνιος 2012

        
Διαχειριστής