Αρχική σελίδα
      

Ασκήσεις

Αυτή η σελίδα περιέχει λυμένες και άλυτες ασκήσεις του μαθήματος. Προσοχή! Οι ασκήσεις αυτές είναι για εξάσκησή σας. Μη συμπεράνετε ότι η τελική εξέταση θα βασίζεται σε αυτές ως προς την κατανομή ύλης ή το περιεχόμενο.


Α. Οι ασκήσεις που βρίσκονται εδώ είναι για προαιρετική επίλυση στο σπίτι και για παράδοση/ διόρθωση.

- Θα πρέπει να επιλυθούν και να παραδοθούν το αργότερο μέχρι μία βδομάδα πριν την τελική εξέταση του μαθήματος.
- Η παράδοση θα γίνεται στο Εργαστήριο, κτήριο Μ, ισόγειο, Γραφείο Μ003, στον κ. Ι. Νταβλιάκο, τηλ. 210-772 2348. Ηλεκτρονική παράδοση με email στο gdavliak@central.ntua.gr, cc στο egpapado@central.ntua.gr.
- Επιτρέπεται η συνεργασία αλλά όχι η αντιγραφή.
- Αντιγραμμένες ασκήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Κάθε σπουδαστής(ρια) πρέπει να παραδώσει τις δικές του (της) λύσεις.
- Η παράδοση των ασκήσεων, μαζί με τις εργαστηριακές ασκήσεις, θα ληφθεί θετικά υπόψη στην τελική βαθμολογία του μαθήματος με προσθήκη στον τελικό βαθμό έως και μία μονάδα.

  Aσκήσεις για επίλυση και παράδοση


Β. Οι επόμενες λυμμένες και άλυτες ασκήσεις είναι για εξάσκησή σας.

  Aσκήσεις σε format Α4
  Aσκήσεις σε μικρό format


Γ. Tα επόμενα δύο αρχεία περιλαμβάνουν ασκήσεις λυμένες αναλυτικά και με χρήση MATLAB-Simulink. Mπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για εξάσκηση στο MATLAB.

  Kύκλωμα RC
  Kύκλωμα RLC


Δ. Για εξάσκησή σας, μπορείτε να κατεβάσετε παραδείγματα παλαιότερων θεμάτων.

  Σεπτέμβριος 2006

  Ιούλιος 2008
  Ιούνιος 2012

 

        
Διαχειριστής