Αρχική σελίδα
      

Εργαστήριο

Τα εργαστήρια γίνονται στο κτήριο Μ, ισόγειο, Γραφείο Μ.003α. Υπεύθυνος: Ι. Νταβλιάκος, τηλ. 210-772 2348.

Για να εκτελέσετε τις εργαστηριακές ασκήσεις την ημέρα που δηλώσατε, πρέπει προηγουμένως:
(α) να έχετε διαβάσει τις γενικές οδηγίες για το εργαστήριο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
(β) να έχετε εκτυπώσει, διαβάσει και να έχετε μαζί σας τις εκφωνήσεις των ασκήσεων [πρώτη άσκηση και δεύτερη άσκηση].

Παράδοση:
Η παράδοση πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά ως εξής:
Εργαστηριακή άσκηση 1: αρχικά, φτιάξτε έναν φάκελο (folder) στον υπολογιστή σας, στον οποίο θα βάλετε μέσα το τελικό pdf αρχείο της εργαστηριακής άσκησής σας (το αρχείο αυτό θα είναι το έντυπο περιγραφής σκαναρισμένο/φωτογραφημένο με τις απαντήσεις σας - μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε δικές σας σελίδες, π.χ. με διαγράμματα κ.λπ.). Τον φάκελο αυτό ονομάστε τον με το ονοματεπώνυμό σας, γράφοντας πρώτα το επίθετο και μετά το όνομα, με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. Νταβλιάκος Ιωάννης). Το pdf αρχείο ονομάστε το όπως θέλετε (π.χ. Lab1-όνομα). Στη συνέχεια, όταν θα πατήσετε τον σύνδεσμο (βλ. πλατφόρμα Helios) θα κάνετε drag and drop όλο τον φάκελο στο παραθυράκι που θα σας εμφανίσει και θα πατήσετε upload.

Εργαστηριακή άσκηση 2: εργαζόσαστε ομοίως.

Η εργαστηριακή άσκηση 1 πρέπει να παραδοθεί μέχρι και το Σάββατο 01-06-2024 και η εργαστηριακή άσκηση 2 μέχρι και το Σάββατο 15-06-2024. Εάν η ποιότητα των αρχείων δεν είναι ικανοποιητική, οι λύσεις σας δεν θα ληφθούν υπόψη.

- Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι ατομικές.
- Αντιγραμμένες εργασίες δεν λαμβάνονται υπόψη.


Βαθμολογία:
Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι προαιρετικές, ενώ η παράδοσή τους μαζί με τις Ασκήσεις, θα ληφθεί θετικά υπόψη στην τελική βαθμολογία του μαθήματος, με προσθήκη στον τελικό βαθμό έως και μία μονάδα.Τα εργαστήρια θα γίνουν στο ισόγειο του κτηρίου Μ, Γραφείο Μ.003α και είναι προαιρετικά.


        
Διαχειριστής