Αρχική σελίδα
      

Ανακοινώσεις

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Έκτακτο Μάθημα την Πέμπτη 03-05-2018
Την Πέμπτη 03-05-2018, στις 17:15, στο Αμφιθέατρο Α της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ θα διδαχθεί έκτακτο μάθημα στην περιοχή Ημιτονοειδούς Μόνιμης Κατάστασης (ΗΜΚ) στους μιγαδικούς αριθμούς και στην ΗΜΚ.

26 Απριλίου 2018


Ημερομηνία παράδοσης Ασκήσεων για επίλυση και Εργαστηριακών Ασκήσεων
Οι ασκήσεις για επίλυση και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την ημέρα της τελικής εξέτασης του μαθήματος (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά).

26 Φεβρουαρίου 2018

 Ανακοινώσεις παλαιότερων ετών

        
Διαχειριστής