Αρχική σελίδα
      

Mάθημα

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις παραδόσεις του μαθήματος όπως έγιναν το ακαδημαΐκό έτος 2010-2011.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα, απαιτείται να έχετε εγκαταστήσει το QuickTime for OSX ή το QuickTime for Windows της Apple (προσοχή: για Windows χρησιμοποιήστε την έκδοση 7.7.6 και για OSX την έκδοση 10.1).

Επιπλέον, για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτείται ο browser Safari, τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Π.χ. βλ. εδώ.

Τα μαθήματα έχουν οργανωθεί με βάση τη διδακτική ώρα. Έτσι, σε κάθε ημέρα, αντιστοιχούν δύο βίντεο.
Τα αρχεία για η/υ είναι της τάξης του 1 GB, επομένως ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσης, μπορεί να
πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να αρχίσει το video. Ίσως είναι καλύτερο να περιμένετε μερικά λεπτά να
κατέβει όλο το video και μετά να το παρακολουθήσετε. Η βιντεοσκόπηση έγινε ερασιτεχνικά και επομένως
μπορεί να έχει κάποια προβλήματα.

Οι λήψεις έγιναν από τους ΥΔ κκ. Γιώργο Ρεκλείτη και Μιχάλη Μακροδημήτρη, εκτός από μία την οποία
επιμελήθηκε ο ΥΔ κ. Ιωάννης Κοντολάτης. Η επεξεργασία του video και η δημιουργία του site έγινε από τον
καθ. Ε. Παπαδόπουλο.

Ελπίζουμε αυτό το υλικό να σας βοηθήσει στις επαναλήψεις ή αναπληρώσεις μαθημάτων που για κάποιο
λόγο δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε.

Ε. Παπαδόπουλος

Σημείωση 1. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καθηγητή Ε. Παπαδόπουλο.
Σημείωση 2. Τυχόν παρατηρήσεις, γνώμες, κ.λπ. μπορούν να αποσταλούν στο διδάσκοντα.
Σημείωση 3. Τα βίντεο γίνονται διαθέσιμα, αφού προηγουμένως παραδοθεί το αντίστοιχο μάθημα.

 

Παραδόσεις

110301a
110301b

01-03-11 a
Εισαγωγή

01-03-11 b
Τάση, ρεύμα, ισχύς

110304a
110304b
04-03-2011 a
Αντιστάσεις
04-03-2011 b
Πηγές
110308a
110308b
08-03-2011 a
Ανάλυση Δικτύων
08-03-2011 b
Ανάλυση Δικτύων
110311a
110311b
11-03-2011 a
Θεωρήματα Κυκλωμάτων
11-03-2011 b
Θεωρήματα Κυκλωμάτων
110315a
110315b
15-03-2011 a
Πυκνωτές
15-03-2011 b
Επαγωγείς
110318a
110318b
18-03-2011 a
Μετασχηματιστές
18-03-2011 b
Μετασχηματιστές
110322a
110322b
22-03-2011 a
Αυτομετασχηματιστές-Ανάλυση Ηλ. Δικτύων
22-03-2011 b
Μεταβλητές & Εξισώσεις Κατάστασης
110329a
110329b
29-03-2011 a
Γραμμικοί Γράφοι
29-03-2011 b
Γραμμικοί Γράφοι
110401a
110401b
01-04-2011 a
Κατάστρωση εξισώσεων κατάστασης
01-04-2011 b
Κατάστρωση εξισώσεων με Μ/Χ
110405a
110405b
05-04-2011 a
Εξισώσεις κατάστασης με Μ/Χ, Τελεστές
05-04-2011 b
Τελεστές
110408a
110408b
08-04-2011 a
Χρονική απόκριση κυκλωμάτων
08-04-2011 b
Χρονική απόκριση κυκλωμάτων
110503a
110503b
03-05-2011 a
Απόκριση κυκλωμάτων 1ης τάξης
03-05-2011 b
Απόκριση κυκλωμάτων 1ης & 2ης τάξης
110506a
110506b
06-05-2011 a
Απόκριση κυκλωμάτων 2ης τάξης
06-05-2011 b
Απόκριση Ημιτονοειδούς Μόνιμης Κατάστασης
110510a
110510b
10-05-2011 a
Απόκριση Ημιτονοειδούς Μόνιμης Κατάστασης
10-05-2011 b
Φασιδείκτες, Στοιχεία στην ΗΜΚ
110513a
110513b
13-05-2011 a
Επίλυση Κυκλωμάτων στην ΗΜΚ
13-05-2011 b
Ισχύς και ΗΜΚ
110517a
110517b
17-05-2011 a
3Φ Δίκτυα
17-05-2011 b
3Φ Συνδέσεις
110520a
110520b
20-05-2011 a
3Φ Συνδέσεις
20-05-2011 b
3Φ Ισχύς
110524a
110524b
24-05-2011 a
Απόκριση στο Πεδίο της Συχνότητας
24-05-2011 b
Απόκριση στο Πεδίο της Συχνότητας
110527a
110527b
27-05-2011 a
Διαγράμματα Bode
27-05-2011 b
Διαγράμματα Bode
110531a
110531b
31-05-2011 a
Διαγράμματα Bode
31-05-2011 b
Φίλτρα

 

Τελευταία αλλαγή: 18 Μαρτίου 2021
Από τον Ε. Παπαδόπουλο

        
Διαχειριστής