Αρχική σελίδα
      

Mάθημα

Εδώ θα βρείτε τις διαλέξεις του καθ. Κ. Κυριακόπουλου από το μάθημα:

1. Εισαγωγή

2. Δυναμική των Ρομποτικών Βραχιόνων

3. Έλεγχος Βασισμένος στη Δυναμική/ Έλεγχος Αλληλεπίδρασης

  (α) Συγκεντρωτικός Έλεγχος

  (β) Έλεγχος Αλληλεπίδρασης

4. Έλεγχος Βασισμένος σε Τεχνητή Όραση

  (α) Θεωρία

  (β) Ασκήσεις

5. Κινηματική & Δυναμική Τροχοφόρων Ρομπότ

  (α) Τροχοφόρα Ρομπότ

  (β) Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστημα ενός Ρομπότ

6. Σχεδιασμός Κίνησης

7. Ασκήσεις: Έλεγχος (1) Αλληλεπίδρασης & (2) Βασισμένος σε Τεχνητή Όραση        
Διαχειριστής