Αρχική σελίδα
      

Ανακοινώσεις

Ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτείας και του Ιδρύματος, οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνουν εκ του μακρόθεν μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Συγκεκριμένα:
(α) Οι διαλέξεις θεωρίας & παραδειγμάτων θα γίνονται μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας (video) όπου θα παρουσιάζονται οι διαφάνειες και οι προφορικές/ γραπτές εξηγήσεις.
(β) Οι ασκήσεις & ερωτήσεις/ απαντήσεις θα γίνονται μέσω σύγχρονης διδασκαλίας (Webex).

Τα δύο πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:
(α) Ολόκληρη η επικοινωνία και οργάνωση αυτού του μαθήματος θα πραγματοποιείται μέσω αυτών των σελίδων καθώς και των σελίδων του Mycourses.
(β) Οι διαλέξεις-video και οι διαφάνειες θα αναρτώνται στο Mycourses, κατάλληλα για δική σας χρήση.
Η πρώτη διάλεξη θα αναρτηθεί στο Mycourses, σε μορφή video, στις 12-10-2020.
Εάν προκύπτουν απορίες στις διαλέξεις της θεωρίας, αυτές θα μπορούν να απαντηθούν είτε με email είτε, έαν κρίνονται σημαντικής βαρύτητας, θα ενσωματώνονται στο σύγχρονο μάθημα (Webex), παράλληλα με τις ασκήσεις.

05 Οκτωβρίου 2020

Οι εξετάσεις είναι με ανοικτό βιβλίο, χειρόγραφες σημειώσεις από το μάθημα και με τα τρία σετ ασκήσεων από τις σελίδες αυτές. Θα χρειαστείτε φορητή αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι). Πρέπει επίσης να έχετε μαζί σας τη σπουδαστική σας ταυτότητα. Τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της 3-ωρης εξέτασης απαγορεύεται να βρίσκονται -ακόμη και κλειστά-στο θρανίο.

Κ. Κυριακόπουλος - Ε. Παπαδόπουλος

 Ανακοινώσεις παλαιότερων ετών

        
Διαχειριστής