Αρχική σελίδα
      

Mάθημα

Εδώ θα βρείτε τις διαλέξεις του καθ. Κ. Κυριακόπουλου από το μάθημα. Τα αρχεία θα ανεβαίνουν στη σελίδα αυτή, μετά από κάθε διάλεξη (να κάνετε συχνά ανανέωση της σελίδας).

1. Εισαγωγή

2. Δυναμική των Ρομποτικών Βραχιόνων

3. Κινηματική & Δυναμική Τροχοφόρων Ρομπότ

  (α) Τροχοφόρα Ρομπότ

  (β) Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Υποσύστημα ενός Ρομπότ

4. Σχεδιασμός Κίνησης

5. Έλεγχος Βασισμένος στη Δυναμική/ Έλεγχος Αλληλεπίδρασης

  (α) Συγκεντρωτικός Έλεγχος

  (β) Έλεγχος Αλληλεπίδρασης

6. Έλεγχος Βασισμένος σε Τεχνητή Όραση

  (α) Θεωρία

  (β) Ασκήσεις

7. Ασκήσεις: Έλεγχος (1) Αλληλεπίδρασης & (2) Βασισμένος σε Τεχνητή Όραση        
Διαχειριστής