Αρχική σελίδα
      

Σημειώσεις


Κύριες Σημειώσεις Μαθήματος
1. Κεφάλαιο 01: Εισαγωγή (Κ. Κυριακόπουλος).
2. Κεφάλαιο 02: Θέση και Προσανατολισμός (Ε. Παπαδόπουλος).
3. Κεφάλαιο 03: Κινηματική (Ε. Παπαδόπουλος).
4. Κεφάλαιο 04: Διαφορική Κινηματική (Ε. Παπαδόπουλος).
5. Κεφάλαιο 05: Στατική (Ε. Παπαδόπουλος).
6. Κεφάλαιο 06: Δυναμική1, Δυναμική2, Δυναμική3 (Κ. Κυριακόπουλος).
7. Κεφάλαιο 07: Έλεγχος Αρθρώσεων (Ε. Παπαδόπουλος).
8. Κεφάλαιο 08: Μη Γραμμικός Έλεγχος (Ε. Παπαδόπουλος).
9. Κεφάλαιο 09: Έλεγχος Αλληλεπίδρασης με το Περιβάλλον (Κ. Κυριακόπουλος).
10. Κεφάλαιο 10: Συστήματα: Επενεργητών, Αισθητήρων & Ελέγχου Διάλεξη 1 (Κ. Κυριακόπουλος).
11. Κεφάλαιο 11: Σχεδιασμός Τροχιάς (Ε. Παπαδόπουλος).
12. Κεφάλαιο 12: Προγραμματισμός Πορείας (Κ. Κυριακόπουλος).


Κύριες Σημειώσεις Μαθήματος
1. Κεφάλαιο 1α
2. Κεφάλαιο 12 Σημειώσεις στις Συναρτήσεις Πλοήγησης
3. Έλεγχος Ρομποτικών Βραχιόνων με Χρήση Οπτικής Ανατροφοδότησης

Επιπλέον Σημειώσεις Μαθήματος
1. Κινηματική και Δυναμική των Τροχοφόρων Ρομπότ (Κ. Κυριακόπουλος).


Γιά να διαβάσετε .pdf αρχεία, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader που προσφέρεται δωρεάν από την Adobe.


        
Διαχειριστής