Αρχική σελίδα
      

Σύνδεσμοι


  MathWorks (home of the Matlab makers).
  Mathematica (home of the Mathematica people).
  Adobe (home of the Acrocat Reader).

Προμηθευτές στο Διαδίκτυο

  RobotStore (microcontrollers, robots, lego, etc.).
  RoboToys (microcontrollers, robots, lego, etc.).
  Edmunds (materials, sensors, motors).
  MrRobot (microcontrollers, robots, lego, etc.).

Προμηθευτές στο Διαδίκτυο (Αθήνα)

  R/S
  Bakis Electronics
  Lego Robolab

Προμηθευτές (Αθήνα)

  Arrow Electronics Hellas S.A. Hλία Hλιού 31 11743 Aθήνα 210-902-0165 microcontrollers.
  Φανός, Σπύρος Κλεισόβης 13, Πλ. Κάνιγγος t. 210-382-8748 210-384-7883 f. 210384-7896.
  Lego MindStorms, tel. 229-502-2625.

 

        
Διαχειριστής