Αρχική σελίδα
      

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., Oriolo, G., Ρομποτική, Εκδόσεις Φούντα, 2010.
  Craig, J.J., Εισαγωγή στη Ρομποτική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.
  Παπαδόπουλου, E. και Κυριακόπουλου, Κ., Σημειώσεις Ρομποτικής, Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Aθήνα 2004 (από site).


Βιβλία στα Αγγλικά

  Angeles, J., Fundamentals of Robotic Mechanical System, Springer Verlag, New York, NY, 1997.
  Asada H., and Slotine J.J., Robot Analysis and Control, Wiley Interscience, 1986.
  Brady M. et al., Robot Motion, MIT Press, Cambridge MA, 1982.
  Craig, J.J., Introduction to Robotics, Mechanics and Control, 3rd ed., Pearson-Prentice Hall, 2005.
  Jones, J. L. and Flynn, A.M., Mobile Robots, A.K. Peters, Wellesley, MA, 1993.
  Lewis, F.L., Abdallah, C.T., and Dawson, D.M., Control of Robot Manipulators, MacMillan, 1993.
  Murray, R.M., Li, Z. and Sastry, S.S., A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation, CRC Press, Boca Raton, FL, 1994.
  Spong, M.W. and Vidyasagar, M., Robot Dynamics and Control, Wiley, New York, NY, 1989.
  Tsai, L.-W., Robot Analysis, Wiley Interscience, New York, NY, 1999.
  Yoshikawa, T., Foundations of Robotics: Analysis and Control, MIT Press, Cambridge MA, 1990.

 

Βιβλία στα Ελληνικά

  Εμίρης Δ.Μ. και Κουλουριώτης, Δ.Ε., Ρομποτική, 2η έκδ., Τεκδοτική, Αθήνα 2004.
  Τζαφέστα Σ.Γ., Ρομποτική: Ανάλυση, Έλεγχος, Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, Αθήνα, Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2003.

 

        
Διαχειριστής