Αρχική σελίδα
      

Ανακοινώσεις

Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005


Παρουσιάσεις 2005

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν την Παρασκευή 27-05-05 στην αίθουσα του μαθήματος, (Δ223), ξεκινώντας στις 14:00. Παρακαλώ να είστε όλοι στην ώρα σας και ιδίως όσοι έχουν να επιδείξουν h/w.

Οι παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια 10min η κάθε μία, συν 4min για ερωτήσεις και προετοιμασία/στήσιμο.

Θα υπάρχει βιντεοπροβολέας, οθόνη, και ένα laptop. Επίσης, θα υπάρχει videocamera και φωτογραφική μηχανή για καταγραφή στιγμιοτύπων από την παρουσίασή σας.

Εσείς θα πρέπει να έχετε την παρουσίαση σε powerpoint και σε laptop, cd, dvd ή σε USB disk.

H κάθε ομάδα θα αξιολογηθεί από τους υπόλοιπους. Η παρουσίαση και η αξιολόγηση έχουν ως σκοπό την αλληλοενημέρωση και όχι τη βαθμολόγηση (δεν μετράει στο βαθμό). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα τα λάβετε την ημέρα της τελικής εξέτασης.

Προετοιμασθείτε καλά!

Ε. Παπαδόπουλος

24 Mαίου 2005Παραδόσεις Θεμάτων

ΤΤα θέματά σας πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου, εκτυπωμένα και με ένα CD ή DVD που θα είναι κολλημένο στο οπισθόφυλλο της εργασίας. To CD ή DVD θα περιλαμβάνει την εργασία και ότι προγράμματα ή άλλο υλικό χρησιμοποιήσατε (π.χ. φύλλα προδιαγραφών σε pdf, video, κλπ.), μαζί με ένα αρχείο READ ME που θα αναφέρει τα περιεχόμενα του CD ή DVD. Θα παραδοθεί μία εργασία ανά ομάδα η οποία δεν θα επιστραφεί (κρατείστε αντίγραφα).

Ε. Παπαδόπουλος

22 Mαίου 2005

        
Διαχειριστής