Αρχική σελίδα
      

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα βιβλία (Εύδοξος)

  Παπαδόπουλου, E., Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Eνέργειας, Εκδόσεις Φούντα, Aθήνα 2010. (Καλύπτει πλήρως το μάθημα).

  Fitzerald, A.E., Kingsley, Jr., C. Lai Umans, S. D., Ηλεκτρικές Μηχανές, Εκδόσεις Φούντα, Aθήνα 2002. (Καλύπτει μερικά το μάθημα, πλησιέστερο σε ανάγκες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών).


'Αλλη βιβλιογραφία

  Campbell, P., Magnet Materials and Their Application, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1994.
  Chapman, S., Electric Machinery Fundamentals, 3η έκδοση, McGraw Hill, New York, NY, 1998.
  Dorf, R. and Svoboda, J., Introduction to Electric Circuits, John Wiley & Sons, New York, NY, 1996.
  Dorf, R.C., ed., The Electrical Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, FL, 1993.
  Fink, D. G. and Beaty, H. W., Standard Handbook for Electrical Engineers, 13η έκδοση, McGraw Hill, New York, NY, 1993.
  Fitzerald, A.E., Kingsley, Jr., C. Lai Umans, S. D., Electric Machinery, 5η έκδοση, McGraw Hill, New York, NY, 1990.
  Fraser, C. Lai Milne, J., Electro-Mechanical Engineering, IEEE Press, Piscataway, New Jersey, 1994.
  P5.
  Gottlieb, I. M., Electric Motors and Control Techniques, 2η έκδοση, Tab Books & McGraw Hill, New York, NY, 1994.
  Horowitz, P. and Hill, W., The Art of Electronics, 2η έκδοση, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1989.
  Kenjo, T., Electric Motors and their Controls, Oxford University Press, Oxford, UK, 1993.
  Leonhard, W., Control of Electrical Drives, 2η έκδοση, Springer Verlag, Berlin, Germany, 1997.
  Mαλατέστα, Π. και Mανιά, Σ., Συστήματα Oδήγησης Hλεκτρικών Kινητήρων, Eκδ. Συμεών, Aθήνα 1994.
  Moskowitz, L. R., Permanent Magnet Design and Application Handbook, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 2η έκδοση1995.
  Nachtigal, Chester, ed., Instrumentation and Control, Wiley, New York, NY, 1990.
  Nilsson, J. και Riedel, S., Electric Circuits, 5η έκδοση, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1996.
  Ντοκόπουλου, Hλεκτρικές Eγκαταστάσεις Kαταναλωτών Mέσης και Xαμηλής Tάσης, Eκδ. Zήτη, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1992.
  Πρωτονοτάριου, E. N. και Bουρνά, K., Hλεκτροτεχνικές Eφαρμογές, εκδόσεις Συμμετρία, Aθήνα 1990.
  Purcell, E., Electricity and Magnetism, Berkeley Physics Course, Vol. 2, McGraw Hill, New York, New York, 1965.
  Rowell, D. και Wormley, D.N., System Dynamics, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.
  Valentine, R., Motor Control Electronics Handbook, McGraw Hill, New York, NY, 1998.
  Wildi, T., Electrical Machines, Drives, and Power Systems, 3η έκδοση, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.

 

 

        
Διαχειριστής