Αρχική σελίδα
      

Ανακοινώσεις

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Κατανομή ονομάτων στις αίθουσες για την επαναληπτική εξέταση στις 18-09-2023
Κατανομή ονομάτων στις αίθουσες της Σχολής

17 Σεπτεμβρίου 2023


Οδηγίες για την επαναληπτική εξέταση στις 18-09-2023
Η ύλη για το ακαδημαΐκό έτος 2022-2023 περιλαμβάνει όλο το βιβλίo.
Mπορείτε να έχετε μαζί σας δύο (2) φύλλα A4 με χειρόγραφες σημειώσεις. Πρέπει να έχετε μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα ή έστω συναφές αποδεικτικό, χάρακα, μοιρογνωμόνιο και αριθμομηχανή τσέπης. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρο μολύβι, αντί για στυλό. Δεν επιτρέπεται η χρήση κόκκινου στυλό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται χρήση/ παρουσία κινητού, χρήση σημειώσεων ή βιβλίων, πέρα από τα φύλλα Α4, και ανταλλαγή αριθμομηχανών τσέπης.
Το κάπνισμα απαγορεύεται.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλες και όλους!

17 Σεπτεμβρίου 2023


Οδηγίες για την επί διπλώματι εξέταση στις 03-07-2023
Η ύλη για το ακαδημαΐκό έτος 2022-2023 περιλαμβάνει όλο το βιβλίo.
Mπορείτε να έχετε μαζί σας δύο (2) φύλλα A4 με χειρόγραφες σημειώσεις. Πρέπει να έχετε μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα ή έστω συναφές αποδεικτικό, χάρακα, μοιρογνωμόνιο και αριθμομηχανή τσέπης. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρο μολύβι, αντί για στυλό. Δεν επιτρέπεται η χρήση κόκκινου στυλό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται χρήση/ παρουσία κινητού, χρήση σημειώσεων ή βιβλίων, πέρα από τα φύλλα Α4, και ανταλλαγή αριθμομηχανών τσέπης.
Το κάπνισμα απαγορεύεται.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλες και όλους!

02 Ιουλίου 2023


Τελική Εξέταση - Κατανομή
Κατανομή ονομάτων στις αίθουσες της Σχολής για την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος στις 17 Ιανουαρίου 2023

15 Ιανουαρίου 2023Τελική Εξέταση - Οδηγίες
Οδηγίες για την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος στις 17 Ιανουαρίου 2023

15 Ιανουαρίου 2023Τελικές Εξετάσεις
Η ύλη για το ακαδημαΐκό έτος 2022-2023 περιλαμβάνει όλο το βιβλίo.
Mπορείτε να έχετε μαζί σας δύο (2) φύλλα A4 με χειρόγραφες σημειώσεις. Πρέπει να έχετε μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα ή έστω συναφές αποδεικτικό και αριθμομηχανή τσέπης. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρο μολύβι αντί για στυλό. Δεν επιτρέπεται η χρήση κόκκινου στυλό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται χρήση/ παρουσία κινητού, χρήση σημειώσεων ή βιβλίων πέρα από τα φύλλα Α4 και ανταλλαγή αριθμομηχανών τσέπης.
Το κάπνισμα απαγορεύεται.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλες και όλους!

15 Ιανουαρίου 2023


 Ανακοινώσεις παλαιότερων ετών

        
Διαχειριστής