Αρχική σελίδα
 

Βαθμολογία Μαρτίου 2024

Σημείωση: τα 4 δεν γίνονται 5. Εάν έχετε παραδώσει ασκήσεις, ο βαθμός σε αυτές λήφθηκε υπόψη.

Προσοχή:
Όσοι περιμένουν μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που τελικά έλαβαν ας αναρωτηθούν αν τήρησαν τη δέσμευσή τους:
"Η αντιγραφή και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακαδημαϊκής ανεντιμότητας σε εξετάσεις παραβιάζει τα πρότυπα της ακαδημαϊκής κοινότητάς μας, καθώς και τα γενικότερα πρότυπα της ανώτατης εκπαίδευσης. Δηλώνω ότι θα συμμετάσχω στην παρούσα εξέταση χωρίς τη χρήση αθέμιτων μέσων ή πρακτικών."

Κωδικός
Βαθμός
2082642
5
2100303
3
2102128
ΔΠ
2103626
ΔΠ
2104637
ΔΠ
2106109
ΔΠ
2106616
ΔΠ
2106656
ΔΠ
2107697
ΔΠ
2108672
ΔΠ
2110630
ΔΠ
2110667
9
2110691
ΔΠ
2110705
3
2111025
4
2111063
ΔΠ
2111081
ΔΠ
2111093
ΔΠ
2111095
ΔΠ
2111414
3
2112011
ΔΠ
2113102
1
2113572
ΔΠ
2113603
7
2114241
ΔΠ
2114288
ΔΠ
2114302
2
2114385
5
2114391
0
2114395
ΔΠ
2114636
0
2114651
3
2115028
4
2115057
ΔΠ
2115086
2
2115107
ΔΠ
2115634
5
2115635
ΔΠ
2115810
ΔΠ
2115820
2
2116026
ΔΠ
2116111
3
2116400
1
2116414
0
2116431
4
2116453
3
2116454
ΔΠ
2116462
ΔΠ
2117600
6
2117651
6
2117654
5
2117657
8
2117661
1
2117666
ΔΠ
2117695
2
2117714
4
2118016
0
2118069
7
2118083
ΔΠ
2118095
6
2118508
ΔΠ
2118602
0
2118604
ΔΠ
2118619
4
2118621
3
2118622
2
2118624
ΔΠ
2118632
6
2118645
4
2118675
ΔΠ
2118679
ΔΠ
2118682
ΔΠ
2118692
ΔΠ
2118693
ΔΠ
2118695
2
2118696
ΔΠ
2118715
4
2118732
0
Εκτός καταλόγου
2122201
1
2118672
1
2118106
6
2118623
2
2118274
5
2110669
0


Για τυχόν ερωτήσεις, στείλετε email στο: egpapado@central.ntua.gr.

Τελευταία αλλαγή από Ε. Παπαδόπουλο, 05 Απριλίου 2024.