Αρχική σελίδα
      

Πρόγραμμα


Διδάσκοντες: Ι. Αντωνιάδης, Κ. Κυριακόπουλος, Ε. Παπαδόπουλος

 

α/α

Ημερ/νία

Περιεχόμενο Διάλεξης

Διδάσκων

1

10-05-07

Εισαγωγή, Υλικά για Μικροσυστήματα

ΙΑ

2

17-05-07

Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Υλικών

ΙΑ

3

24-05-07

Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Υλικών

ΙΑ

4

31-05-07

Μικρορομποτικά Συστήματα, Μηχανισμοί

ΕΠ

5

07-06-07

Κινηματική

ΕΠ

6

14-06-07

Δυναμική, Προγραμματισμός Κίνησης

ΚΚ

7

21-06-07

Θέματα Ισχύος, Επικοινωνιών και Προγραμματισμού

ΚΚ

8

28-06-07

Αισθητήρες-Επενεργητές για Μικρορομποτικά Συστήματα

ΕΠ

9

05-07-07

Μικροχειρισμός (Micromanipulation), Επιδράσεις Μικροκλίμακας

ΕΠ

10

12-07-07

Έλεγχος (θέσης, ροπής)

ΚΚ

11

19-07-07

Παραδείγματα Ολοκληρωμένων Μικροσυστημάτων

ΚΚ-ΕΠ

                         


 

 

 

 

 

 

        
Διαχειριστής