Αρχική σελίδα
      

Περιγραφή


Τεχνολογίες μικροενεργοποιητών: Ηλεκτροστατικά πεδία & "χτένες", Επιταχυνσιόμετρα MEMS, Πιεζοηλεκτρικά πεδία & δίμορφα, Κράματα απομνημόνευσης σχήματος, Ηλεκτρο- & μαγνητο-ρεολογικά υλικά, Επέκταση σε νανο-επίπεδο (Σωλήνες νανοάνθρακα, Βιολογικοί κινητήρες). Μοντελοποίηση μικρομηχανικών συστημάτων: Δυναμικές εξισώσεις κατανεμημένων πεδίων ευφυών υλικών, Ηλεκτροστατικά MEMS, Πιεζοηλεκτρικοί διεγέρτες & films, Εύκαμπτοι μικρομηχανισμοί. Μικρορομποτική; Κινηματική, δυναμική και έλεγχος μικρομηχανισμών και μικρορομπότ. Μικροχειρισμοί (με & χωρίς επαφή, 2- & 3-διάστατοι), Μικρορομπότ (είδη, σχεδίαση, αισθητήρες, έλεγχος, διεπαφές & τηλεχειρισμός), Εφαρμογές Μικρορομποτικής (μικροσυναρμολόγηση, μικροτοποθέτηση δειγμάτων κλπ.), Επεκτάσεις σε νανο-επίπεδο.

Διδάσκοντες: Ι. Αντωνιάδης, Κ. Κυριακόπουλος, Ε. Παπαδόπουλος

 

 

 

 

 

 

        
Διαχειριστής