Αρχική σελίδα
      

Βιβλιογραφία

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τα εξής βιβλία

  Uchino, Κ., Piezoelectric Actuators & Ultrasonic Motors, Kluwer, Boston, 1997.
  Fatikow, S. and Rembold, U., Microsystem Technology Microrobotics, Springer, Heidelberg, 1997.
  Hsu, T. R., MEMs & Microsystems, Design & Manufacture, McGraw-Hill, New York, 2002.
  Tsai, L.-W., Robot Analysis, The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators, New York, 1999.
  Shigley, J., E. and Uicker, J., J., JR, Theory of Machines and Mechanisms, USA, 1995.
  Khalil, W. and Dombre, E., Modeling, Identification & Control of Robots, London, 2002.
  Merlet, J.-P., Parallel Robots, USA, 2000.
  Sciavicco, L. and Siciliano, B., Modelling and Control of Robot Manipulators, McGraw-Hill, New York, 1999.

 

 

 

        
Διαχειριστής